Strona Główna
Aktualności
Galeria
Grono Pedagogiczne
Historia Szkoły
Hymn Szkoły
Wolontariat
Punkt Przedszkolny
Doradztwo zawodowe
Konkursy
Certyfikaty
Ciekawe Linki
Fundusze Unijne
Kontakt
Napisz do Nas

Fundusze Unijne











Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łążku realizuje następujące programy finansowane ze środków Unii Europejskiej:


1. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Łoniów”.
Dzięki realizacji tego projektu z edukacji przedszkolnej codziennie korzysta 15 dzieci z obwodu szkoły w Łążku. Zatrudniona została też nauczycielka z pełnymi kwalifikacjami.

2. „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.
Dzięki realizacji tego projektu uczniowie klas pierwszych w ciągu najbliższych trzech lat pod okiem przygotowanych nauczycieli wdrażać będą elastyczny model edukacji dostosowanej do indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań. Korzyści z udziału i realizacji projektu wynikają przede wszystkim dla uczniów, ale także dla nauczycieli, rodziców, szkoły i środowiska lokalnego. Szkoła otrzymała zestaw pomocy dydaktycznych na kwotę 8.000.00 zł.

3. „Świętokrzyski program wspierania rozwoju edukacji na obszarach wiejskich”.
W ramach tego projektu szkoła otrzymała dotację w kwocie 20.000.00 zł., oraz 2.300.00 zł. to wkład własny szkoły. Zakupiony został sprzęt komputerowy - 5 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, laptop z oprogramowaniem oraz sprzęt rekreacyjno-sportowy.
W roku szkolnym 2010/2011 otrzymaliśmy 20 classmate i laptop o wartości 35.000 zł.

4. "Ekologia i energia - nowoczesna synergia"


Programy unijne:

- owoce w szkole;
- mleko w szkole.

Prezentacje Projektów:

Projekt „Nauka i zabawa to super sprawa”

Dzień Rodziny - Zrealizowany w ramach projektu „Nauka i zabawa to super sprawa!”



Projekt "Nauka i zabawa to super sprawa!"

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4