Strona Główna
Aktualności
Galeria
Grono Pedagogiczne
Historia Szkoły
Hymn Szkoły
Wolontariat
Punkt Przedszkolny
Doradztwo zawodowe
Konkursy
Certyfikaty
Ciekawe Linki
Fundusze Unijne
Kontakt
Napisz do Nas

Historia Szkoły







         Z kronikarskich zapisków wyczytać można, iż tutejsza szkoła powstała w 1918r. Sale szkolne mieściły się w domach prywatnych do dnia 17. X.1948r. W czasie okupacji tajne nauczanie prowadził kierownik szkoły Pan Bolesław Ziółkowski.
W 1947r. ówczesne władze gminy Łoniów przystąpiły do budowy szkoły. Największą zasługę w budowę mieli wg. zapisków Wójt Gminy Jan Drach, oraz Sekretarz Stefan Kucwaj. Dnia 17 października 1948r. budynek został poświęcony i oddany do użytku.
W nocy z 10 na 11 grudnia 1948r. nieznani do dziś sprawcy wtargnęli do budynku szkoły i bestialsko zabili Kierownika Pana Bolesława Ziółkowskiego. Ciało zamordowanego znalazł rankiem woźny Pan Jan Kukiełka, gdy przyszedł rozpalać w piecach- wszczął alarm, wezwano milicję , ale mimo dochodzenia sprawców nie znaleziono. Ta okrutna śmierć wstrząsnęła całą okolicą.


W 1966r opuścili szkołę pierwsi absolwenci. W 1969r. dzięki staraniom obecnego wówczas kierownika Pana Franciszka Saramaka rozpoczęto rozbudowę szkoły – prace trwały do 20 IX 1970r.- uzyskano 7 sal lekcyjnych i 2 pomieszczenia na kancelarię i bibliotekę. Ogromny wkład w rozbudowę miał Pan Jerzy Bartyzel z Piaseczna. Dodać należy, że do szkoły uczęszczało ponad 160 dzieci – budynek znów okazał się za mały. W 1987r. Komitet Rodzicielski dokupuje 15 arów ziemi na kolejną rozbudowę szkoły.
         Obecnie w szkole jest 8 sal lekcyjnych, w których uczy się 105 dzieci. Funkcjonuje biblioteka szkolna, świetlica, jest zaplecze sportowe z dużą salą gimnastyczną, oraz zaplecze kuchenne. Od 3 lat przy PSP w Łążku istnieje przedszkole do którego uczęszcza od 12 do 18 dzieci. Od 2005r. funkcję dyrektora szkoły pełni p. mgr Joanna Bisztyga.